Penerbitan ini mengandungi maklumat tentang bilangan isi rumah persendirian dan bukan persendirian, penduduk mengikut pertalian kepada ketua isi rumah, jumlah ketua isi rumah mengikut umur, saiz purata isi rumah, jenis isi rumah, pemilikan rumah dan kemudahan peralatan isi rumah. Maklumat dalam penerbitan ini adalah berdasarkan kepada penjanaan data muktamad tanpa penyesuaian kurang penghitungan.

 

Top
Banci Penduduk 2020
Jabatan Perangkaan Malaysia

Hi, Saya Akak Banci. Anda boleh bertanya apa-apa perkara mengenai MyCensus 2020 dan saya akan cuba mendapatkan jawapan dari gedung ilmu atas talian.

Hi, Saya Admin MyCensus. Saya sedia chat dengan anda secara terus. Bagaimana saya boleh membantu anda?