Penerbitan ini merupakan laporan pertama dalam siri laporan Banci 2010 yang berdasarkan kepada penjanaan data muktamad bertujuan menerangkan skop dan keterangan terperinci maklumat yang dipungut semasa banci. Laporan ini memuatkan data tentang taburan penduduk dan ciri-ciri asas demografi seperti jantina, taburan umur, kumpulan etnik, agama dan taraf perkahwinan pada peringkat nasional dan negeri. Maklumat penduduk mengikut kumpulan etnik di peringkat daerah pentadbiran juga dimasukkan.

 

Top
Banci Penduduk 2020
Jabatan Perangkaan Malaysia

Hi, Saya Akak Banci. Anda boleh bertanya apa-apa perkara mengenai MyCensus 2020 dan saya akan cuba mendapatkan jawapan dari gedung ilmu atas talian.

Hi, Saya Admin MyCensus. Saya sedia chat dengan anda secara terus. Bagaimana saya boleh membantu anda?