FAQ MS

Soalan Lazim Banci

 

Mengapa perlu banci?

 • Banci Penduduk dan Perumahan 2020 adalah pembancian bilangan penduduk dan isi rumah berdasarkan pelbagai ciri demografi, sosial dan ekonomi.
 • Kerja-kerja pembancian adalah tertakluk kepada Akta Banci 1960 (Disemak-1969)
 • Banci menyediakan maklumat tentang jumlah stok tempat kediaman dan kemudahan serta keperluan asas perumahan yang tersedia.
 • Data yang dikumpul akan membekalkan set maklumat statistik yang komprehensif mengenai arah aliran kependudukan, sosial dan ekonomi.

Bilakah saya akan dibanci?

Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia dijalankan pada:

 • Fasa 1 secara atas talian menggunakan e-Census pada 7 Julai - 30 September 2020 
 • Fasa 2 secara temuramah bersemuka pada 7 Oktober - 24 Oktober 2020

Siapakah yang akan dikira dalam Banci 2020?

 • Semua penduduk termasuk bukan warganegara yang telah atau akan tinggal selama 6 bulan atau lebih di Malaysia dalam tahun 2020. Ini termasuk:
   • Bayi yang lahir PADA ATAU SEBELUM Hari Banci dan MASIH HIDUP pada Hari Banci (7 Julai 2020).
   • Orang yang meninggal dunia PADA ATAU SELEPAS Hari Banci (7 Julai 2020).
   • Penduduk Malaysia yang berulang alik melintasi sempadan Malaysia (contohnya Singapura dan Thailand) untuk bekerja atau belajar tetapi mempunyai tempat tinggal biasa di Malaysia.
   • Penduduk Malaysia yang keluar negara untuk melancong, pengajian jangka pendek (kurang dari 6 bulan) atau menghadiri persidangan/ seminar atau urusan perniagaan.
   • Pegawai dagang dan pekerja asing serta keluarga mereka yang menetap di Malaysia.
   • Pelawat dan penuntut asing yang menetap di Malaysia.
   • Anggota tentera dan pegawai diplomatik asing serta ahli keluarga mereka yang menetap di Malaysia.
   • Orang yang tiada tempat tinggal (contohnya gelandangan).

Adakah maklumat yang saya bekalkan selamat?

 • Seksyen 19 di bawah Akta Banci 1960 (Disemak -1969) menyatakan mana-mana maklumat individu tidak boleh didedahkan.
 • Hanya data berbentuk agregate sahaja akan diterbitkan.
 • Pastikan pembanci yang mengumpul maklumat adalah pemegang kad pengenalan pembanci.

Apakah kaedah pembancian yang digunakan?

 • Computer Assisted Personal Interview(CAPI)
  • Kaedah pengumpulan data secara CAPI merupakan kaedah di mana Pembanci akan melawat TK dan melakukan proses temu ramah responden dengan merekodkan maklumat maklumat responden secara online dan offline menggunakan tablet atau telefon pintar.

 

 • e-Census
  • Kaedah e-Census adalah pengisian soal selidik secara atas talian oleh responden melalui pautan Portal Banci dan Stats Geoportal (http://ecensus.mycensus.gov.my/). Responden boleh mengisi soal selidik secara online melalui portal yang disediakan oleh jabatan.

 

 • Paper and Pen Interview (PAPI)
  • Kaedah ini merupakan kaedah di mana Pembanci akan melawat TK untuk melakukan proses temu ramah secara bersemuka kepada responden dan mencatatkan maklumat yang diperoleh di dalam borang soal selidik.

 

 • Computer Assisted Telephone Interview (CATI) 
  • Kaedah ini, pembanci akan membuat temu ramah melalui telefon dan semua maklumat responden akan dimasukkan dalam sistem CATI.

 

 • Drop-off & Pick Up (DOPU) 
  • Kaedah ini Pembanci akan meninggalkan borang soal selidik (drop off) di TK pada Hari Banci dan Pembanci akan mengambil semula borang soal selidik (pick up) yang telah diisi oleh responden.
  • Pelaksanaan mod pembancian ini adalah fleksibel bagi kawasan bandar dan luar bandar dengan mengambil kira kemudahan sedia ada di kawasan berkenaan.

Apakah tanggungjawab saya?

 • Sama ada anda warganegara atau bukan warganegara Malaysia bertanggungjawab untuk memberi maklumat yang tepat kepada pembanci. Kerjasama anda dalam memberikan maklumat yang diperlukan menjadi asas kepada data perangkaan penduduk dan perumahan untuk pembangunan sosio-ekonomi negara.

Banci 2020 tidak akan bertanyakan soalan berkaitan:

 • Maklumat kewangan atau pendermaan;
 • Apa-apa berkaitan pegangan atau parti politik; dan
 • Maklumat/nombor akaun bank atau kad kredit.

Kerjaya @MyCensus2020

Kerjaya @MyCensus2020

Pendaftaran eCensus

Pendaftaran eCensus

Perutusan
Pesuruhjaya Banci

Perutusan
Pesuruhjaya Banci

Galeri Media

Galeri
Media

Newsletter & Infografik

Newsletter &
Infografik

Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci

Kalendar Banci Anda

Kalendar Banci Anda

Sekitar Banci Penduduk di Serata Dunia

Banci di Serata Dunia

Aplikasi Atas Talian

Stats Geoportal

Visualisasi

e-Learning (MySUL)

MyLocal Stats

Student Corner

Rakan Banci Antarabangsa
 
uscensus    statsnz    abs   statskorea          ons   statscanada
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…