Newsletter

 

Negeri Kelantan - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Kelantan - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Perak - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Perak - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Sarawak - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Sarawak - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Sabah - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Sabah - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Melaka - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Melaka - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 dan Prestasi Ekonomi 2021 Negeri J

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 dan Prestasi Ekonomi 2021 Negeri J

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 Negeri Kedah

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 Negeri Kedah

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 Negeri Terengganu

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 Negeri Terengganu

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 Negeri Kelantan

Siri Jelajah Parlimen dan Dun: Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 Negeri Kelantan

Negeri Pulau Pinang - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Pulau Pinang - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Pahang - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Pahang - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Kedah - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Kedah - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Terengganu - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Terengganu - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Perlis - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Perlis - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Impak Pembukaan Sempadan Negara kepada Mobiliti Penduduk

Impak Pembukaan Sempadan Negara kepada Mobiliti Penduduk

Wilayah Persekutuan - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Wilayah Persekutuan - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Sembilan - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Sembilan - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Johor - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Negeri Johor - Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Pelantikan Pesuruhjaya Banci 2020

Pelantikan Pesuruhjaya Banci 2020

Pembentangan Laporan Penemuan Utama Banci Malaysia dan My Local Stats 2020 kepada Ahli Dewan Rakyat

Pembentangan Laporan Penemuan Utama Banci Malaysia dan My Local Stats 2020 kepada Ahli Dewan Rakyat

Pengenalan e-Census & Langkah-langkah Pengisian Secara Dalam Talian

Pengenalan e-Census & Langkah-langkah Pengisian Secara Dalam Talian

Kerjasama Strategik dalam Menjayakan Banci 2020 bersama Agensi-agensi

Kerjasama Strategik dalam Menjayakan Banci 2020 bersama Agensi-agensi

Warga Emas : Elemen Penting dalam Soal Selidik MyCensus 2020

Warga Emas : Elemen Penting dalam Soal Selidik MyCensus 2020

Penerapan Sistem Maklumat Geografi dalam Pelaksanaan Banci 2020

Penerapan Sistem Maklumat Geografi dalam Pelaksanaan Banci 2020

Faktor Soalan Hubungan Sosial Diambil Kira Dalam Banci Malaysia 2020

Faktor Soalan Hubungan Sosial Diambil Kira Dalam Banci Malaysia 2020

Soalan Baharu Berkaitan Struktur Perumahan Berubah

Soalan Baharu Berkaitan Struktur Perumahan Berubah

Liputan Banci Berkaitan Kesihatan dan Kecergasan

Liputan Banci Berkaitan Kesihatan dan Kecergasan

Newsletter MyCensus 2020 Bil 3/2020

Newsletter MyCensus 2020 Bil 3/2020

Newsletter MyCensus 2020 Bil 2/2020

Newsletter MyCensus 2020 Bil 2/2020

Newsletter MyCensus 2020 Bil 1/2020

Newsletter MyCensus 2020 Bil 1/2020

Penilaian Liputan Banci

Penilaian Liputan Banci

Penilaian Liputan Banci 2020

Penilaian Liputan Banci 2020

Population at a Glance

Population at a Glance

Ageing

Ageing

Perutusan
Pesuruhjaya Banci

Perutusan
Pesuruhjaya Banci

Galeri Media

Galeri
Media

Newsletter & Infografik

Newsletter &
Infografik

Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci
Soal Selidik Banci

Kalendar Banci Anda

Kalendar Banci Anda

Sekitar Banci Penduduk di Serata Dunia

Banci di Serata Dunia

Aplikasi Atas Talian

Stats Geoportal

MyCenDash

e-Learning (MySUL)

MyLocal Stats

Kawasanku

Rakan Banci Antarabangsa
 
uscensus    statsnz    abs   statskorea          ons   statscanada
 
 
Top
Banci Penduduk 2020
Jabatan Perangkaan Malaysia

Hi, Saya Akak Banci. Anda boleh bertanya apa-apa perkara mengenai MyCensus 2020 dan saya akan cuba mendapatkan jawapan dari gedung ilmu atas talian.

Hi, Saya Admin MyCensus. Saya sedia chat dengan anda secara terus. Bagaimana saya boleh membantu anda?