Laman Utama   >   TK Beramai-ramai   >  21 - Institusi   >   213 - Institusi Amal/Kebajikan/Sosial

Kod 213 - Institusi Amal / Kebajikan Sosial

Suatu tempat yang ditubuhkan untuk menjaga kebajikan awam yang memerlukan. Contohnya:

i. Rumah untuk orang-orang tua dan kanak-kanak yang memerlukan bantuan moral/kewangan. Kategori ini juga termasuk rumah untuk kanak-kanak terbiar.

ii. Rumah untuk orang kurang upaya

iii. Pusat-pusat pemulihan dadah dan akhlak.