Laman Utama   >   Unit Perumahan   >  12 - Unit Perumahan Lain   >   Kod 123 - Pondok Gantian/Sementara

Kod 123 - Pondok Gantian/Sementara

Kategori ini adalah bagi tempat kediaman yang pada amnya dianggap sementara dan tidak begitu sesuai untuk dijadikan sebagai tempat kediaman. Pada kebiasaannya, ia dibina daripada bahan-bahan buangan seperti papan, papan lapis, zink dan lain-lain.