OSL

OSL

Online self-listing (OSL) merupakan aplikasi secara web based yang dibangunkan untuk orang awam (public) bagi mengumpul maklumat asas tempat kediaman dan ahli isi rumah bagi tujuan persediaan kepada Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020.