Online Self Listing (OSL)

Online Self Listing (OSL)

Online Self Listing (OSL) merupakan aplikasi secara web based yang dibangunkan untuk orang awam (public) bagi mengumpul maklumat asas tempat kediaman dan ahli isi rumah bagi tujuan persediaan kepada Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020.

Sila klik Online Self Listing (OSL) untuk pergi ke halaman ini.


Video manual Online Self Listing (OSL)