e-LEARNING (MySUL)

e-LEARNING (MySUL)

e-Learning Malaysia Statistics Ubiquitous Learning (MySUL) merupakan platform bagi pembelajaran secara online dan pengurusan bahan latihan untuk sebelum, semasa dan selepas aktiviti banci. Asas e-Learning (MySUL) adalah pembelajaran atas talian (e-Learning). e-Learning ialah Penyampaian program pembelajaran, latihan atau pendidikan dengan cara elektronik. e-Learning melibatkan penggunaan komputer atau peranti elektronik (cth. telefon bimbit) dalam beberapa cara untuk menyediakan bahan latihan, pendidikan atau pembelajaran.

Sila klik MySUL untuk pergi ke halaman ini.