MYSUL

MYSUL

Malaysia Statistics Ubiquitous Learning (MySUL) merupakan platform bagi pembelajaran secara online dan pengurusan bahan latihan bagi perkara sebelum, semasa dan selepas aktiviti banci. Asas MySUL adalah pembelajaran atas talian (e-Learning). e-Learning : Penyampaian program pembelajaran, latihan atau pendidikan dengan cara elektronik. e-Learning melibatkan penggunaan komputer atau peranti elektronik (cth. telefon bimbit) dalam beberapa cara untuk menyediakan bahan latihan, pendidikan atau pembelajaran.

Sila klik MYSUL untuk pergi ke halaman ini.