RKL

Ringkasan Kerja Luar (RKL)

Ringkasan Kerja Luar (RKL) bagi menerbitkan Laporan Kiraan Awal sebagai gambaran ringkas mengenai penduduk Malaysia pada tahun 2020 berkenaan bilangan Tempat Kediaman (TK), Isi Rumah dan Penduduk di peringkat Negeri serta Daerah Pentadbiran di Malaysia. Sistem e-RKL digunapakai pada Banci 2020 yang diselaraskan bersama Geographic Information System (GIS) bagi memantau liputan TK dalam memastikan laporan yang dikeluarkan adalah tepat.