e-CENSUS

e-CENSUS

e-Census ialah perkhidmatan atas talian untuk melengkapkan Borang Soal Selidik dalam Banci Penduduk dan Perumahan 2020. e-Census merupakan alternatif cepat, mudah dan selamat kepada responden berbanding dengan mengisi borang menggunakan kertas. Sila layari https://ecensus.mycensus.gov.my/login.Terima kasih atas kerjasama anda. Data anda adalah masa depan kita.