E-CENSUS

e-Census

e-Census adalah perkhidmatan atas talian untuk melengkapkan Borang Banci dalam Banci Penduduk dan Perumahan 2020. eCensus menyediakan responden dengan alternatif yang cepat, mudah dan selamat daripada bentuk kertas tradisional. Kami mohon maaf pendaftaran eCensus masih belum diaktifkan lagi. Sila layari www.mycensus.gov.my untuk makluman terkini dari semasa ke semasa. Terima kasih atas kerjasama anda. Data anda adalah masa depan kita.