FAQ

FAQ


 

 

 

 

Sama ada anda warganegara atau bukan warganegara Malaysia bertanggungjawab untuk memberi maklumat yang tepat kepada pembanci. Kerjasama anda dalam memberikan maklumat yang diperlukan menjadi asas kepada data perangkaan penduduk dan perumahan untuk pembangunan sosio-ekonomi negara.