FAQ

FAQ


Semua penduduk di tempat tinggal biasa pada Julai 2020 iaitu mereka yang telah atau akan tinggal sebagai ahli Isi Rumah bagi tempoh enam bulan atau lebih di Malaysia dalam tahun 2020.

 

 

 

 

Sama ada anda warganegara atau bukan warganegara Malaysia bertanggungjawab untuk memberi maklumat yang tepat kepada pembanci. Kerjasama anda dalam memberikan maklumat yang diperlukan menjadi asas kepada data perangkaan penduduk dan perumahan untuk pembangunan sosio-ekonomi negara.