Pengenalan


Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 adalah projek banci yang akan dijalankan di semua kawasan perumahan dan kediaman di seluruh Malaysia pada tahun 2020. Banci 2020 adalah projek banci yang keenam dilaksanakan semenjak penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Pelaksanaan Banci 2020 adalah merujuk kepada peruntukan yang terkandung dalam Akta Banci 1960 (disemak 1969). Akta ini turut memastikan bahawa semua maklumat individu yang dikumpul adalah sulit dan tidak akan didedahkan.

Banci 2020 akan dilaksanakan secara atas talian (online)Banci 2020 akan melalui transformasi pelaksanaan selaras dengan perkembangan teknologi. Kami merancang untuk mengumpul kebanyakan maklumat banci secara atas talian menerusi laman web dan aplikasi mudah alih. Kami akan menghantar surat yang mengandungi kod akses kepada anda untuk tujuan pengesahan identiti jika anda memilih untuk mengisi e-Census. Sekiranya anda memilih untuk mengisi borang kertas, kami akan membekalkannya kepada anda.

Adakah saya perlu melengkapkan banci?Ya. Berdasarkan Akta Banci 1960 (disemak 1969) mewajibkan semua orang awam untuk mengambil bahagian dan menjawab semua soalan banci.

Mengapa kami melaksanakan Banci?Tujuan Banci dilaksanakan adalah untuk mengumpul stok & profil penduduk dan perumahan Negara meliputi ciri-ciri demografi dan sosio-ekonomi sehingga ke peringkat geografi terkecil.

Mengapa saya perlu mengambil bahagian dalam Banci 2020?Pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan adalah penting bagi mengenalpasti saiz, taburan, komposisi dan ciri sosio-ekonomi penduduk serta perumahan di Malaysia. Maklumat yang diperoleh akan digunakan untuk merancang, menggubal dan melaksanakan polisi Kerajaan Malaysia untuk tujuan pembangunan negara dan kepentingan rakyat pada masa hadapan. Maklumat dari banci menentukan bagaimana pembiayaan kerajaan yang bernilai berbilion ringgit Malaysia akan dibelanjakan di seluruh negara. Maklumat dari banci akan digunakan untuk membuat perancangan dan keputusan berkenaan perkhidmatan awam yang diperlukan bagi setiap lokaliti seperti hospital, sekolah, jalan raya, dan pengangkutan awam. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) juga menggunakan maklumat daripada banci untuk membantu memenuhi keperluan-keperluan teras di kawasan mereka.


Siapakah yang akan dibanci?